CheckEasy

CheckEasy är ett enkelt webbaserat checklistesystem för administrering av era projekt. ”Checka av” löpande, direkt i mobilen. Nästa instans i projektet får en notifiering och flödet i projektet hålls intakt.

Som projektledare har du en realtidsöverblick oavsett om du är på kontoret eller ute i fält. Håll dina projekt papperslösa och få allt dokumenterat.

Appar

Förenkla flödet ute på “fält”

I mobilappen kan man snabbt ändra status i checklistor, ladda upp bilder och skriva kommentarer på utförda arbeten i ”fältet”. Detta underlättar bl.a när flera arbetsmoment är beroende av varandra och först kan utföras när ett annat är klart.

När ett moment har avmarkerats får behöriga en statusnotifiering och kan snabbt komma igång med nästa moment.

Administration

Vägled ditt team & ha både översikt och koll på detaljnivå

I Check Easy Admin har du en övergripande översikt över alla projekt. Du kan lägga till nya och ändra i befintliga projekt samt lägga till och editera användare och deras roller inom vald projekttyp.

Du har även händelseloggen där du enkelt kan se händelser inom valt projekt och sms tjänsten där du kan skicka ut riktade meddelanden till en eller flera användare.

Verktyg

Funktioner som ger mervärde för hela organisationen

Dynamiska checklistor

Formulera er verksamhets processer och checka av i mobilen.

Statistik

Få realtidsstatistik direkt på det som händer i fält och få bort flaskhalsar.

Kontroll

Få koll på ditt team på projekt, grupp och individnivå. Allt dokumenteras.

Samarbete

Alla jobbar i samma system. Extern som intern i behörighetsstyrda roller.

Centralisera

Allt styrs via admin i små som stora projekt. Jobba tätare med kollegor och entreprenörer

Säkerhet

Var säker ute på fält och i systemet. Allt dokumenteras snabbt och enkelt.

Mobila Appar

Jobba med appar i fält som kontinuerligt uppdateras på Google Play™ och AppStore™.

Skräddarsytt?

Bygg upp ditt arbetsflöde en gång och låt systemet sköta resten.

Kommunikation

Felrapportera enkelt med bilder och kommentarer.

Koncernsamarbete

Jobba tätare med kollegor var du än är.

Förenkla

Undvik frustration och missförstånd.

Rapporter

Få rapportutskick varje månad, vecka, dag eller när du vill.